AED

Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat helpt bij het reanimeren van iemand met een hartstilstand. Indien nodig, geeft het een elektrische schok.

AED - Roos + Bijl

Dit bedrijf is in bezit van een AED, herkenbaar aan het groen-witte logo. 

Open van maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur.

AED - Marconi Oranje

Dit bedrijf is in bezit van een AED, herkenbaar aan het groen-witte logo. 

Open van maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur.

Uitleg AED

De AED vertelt de hulpverlener wat hij moet doen. Het apparaat bevat 2 elektroden die hij op de ontblote borstkas van het slachtoffer plakt. Het is belangrijk om de elektroden op de juiste plaats te plakken. Via de elektroden analyseert de AED de hartactie van het slachtoffer. Vervolgens geeft de AED opdracht om:

  • of te reanimeren
  • of een elektrische schok toe te dienen

De AED geeft alleen een schokopdracht wanneer sprake is van kamerfibrilleren (ook wel ventrikelfibrilleren genoemd). Dit is een zeer snelle en chaotische prikkeling van de hartkamers. De bloedsomloop ligt stil en het lichaam krijgt geen zuurstof meer. Kamerfibrillleren moet altijd gestopt worden. Dit heet defibrilleren.

 

"Samen creëren we een 6-minutenzone"

Reanimeren

De AED is een belangrijk apparaat, maar vervangt niet de reanimatie. Borstcompressie (hartmassage) en mond-op-mondbeademing blijven altijd de eerste stappen bij de hulpverlening. Dit is nodig om:

  • de bloedsomloop en de ademhaling over te nemen
  • de hersenfunctie veilig te stellen
  • het hart voor te bereiden op defibrillatie
  • de tijd te overbruggen tot de AED er is of de ambulance

De AED geeft nooit een schokopdracht wanneer iemand een hartslag heeft.

Wie bedient de AED?

Volgens de wet mag iedereen een AED gebruiken. Maar een reanimatiecursus verhoogt de kans op succes aanzienlijk. Dat heeft vooral te maken met de snelheid van handelen.

De eerste 6 minuten zijn van levensbelang. Als iemand ter plekke instructies moet lezen en begrijpen, gaan veel kostbare minuten verloren.

AED en kinderen

De gewone AED is geschikt voor kinderen boven de 8 jaar. Sommige AED’s hebben speciale elektroden die ervoor zorgen dat het kind minder stroom krijgt. Bij andere AED’s zit de aanpassing in het apparaat verwerkt.

Als er geen aangepaste AED is, gebruik dan de standaard AED voor volwassenen.

6-minutenzone

De Hartstichting wil van Nederland één grote 6-minutenzone maken. Overal moet het mogelijk zijn om binnen 6 minuten alle handelingen uit te voeren die nodig zijn bij een hartstilstand, zodat de overleving na een hartstilstand 25% kan worden.

In een 6-minutenzone:

  • zijn voldoende AED’s beschikbaar
  • weet iedereen waar de dichtstbijzijnde AED hangt
  • herkent iedereen een hartstilstand en weet hoe te handelen
  • zijn hulpverleners oproepbaar en snel ter plekke, en kunnen zij direct reanimeren en een AED (laten) halen

De website 6minutenzone.nl helpt bij het zelf opzetten van een 6-minutenzone.

AED-locaties

AED’s zijn onder andere te vinden op aed4.eu of via de gratis app AED4.EU voor Apple of Android. Via deze site en apps kan iedereen ook zelf AED’s aanmelden. Een landelijk registratiesysteem van alle AED’s in Nederland is er namelijk nog niet.

Het is van het grootste belang dat er voldoende AED’s in woonwijken komen. Ook in openbare gebieden als luchthaven, winkelcentra, sportverenigingen en pretparken zijn AED’s belangrijk.

bron: www.hartstichting.nl